Hoppa till innehåll

Nr 273 2011

Svensk amatörastronomis historia kartläggs

Grattis till Johan Kärnfelt (nedan t v), vår astronomiengagerade idéhistoriker vid Göteborgs universitet,  som i sin egenskap av projektledare fått ett rejält anslag av Riksbankens Jubileumsfond för att utforska den svenska amatörastronomins historiska uppgång och… ytterligare uppgång!
När vi kommande vår genomför ASTB:s 75-årsjubileum hoppas vi att Johan och hans lundakollega, ASTB-vännen Gustav Holmberg vill avslöja ett och annat från detta forskningsprojekt som fått rubriken ”Kommunikativa praktiker i svensk amatörastronomi: Kunskapsflöden, informationsteknologier och kärlek till stjärnorna”.
Citat ur Johans ansökan:
”Detta projekt är ägnat åt den svenska amatörastronomins historia från dess formering decennierna efter sekelskiftet och fram till vår egen tid. Fallet används för att undersöka mer generella frågor om hur framväxten av det moderna kunskapssamhället kontinuerligt omskapat förutsättningarna för den publika kunskapsbildningen kring vetenskapliga ting och samtidigt omformat relationen mellan forskare och lekmän.
Amatörastronomin är synnerligen lämpad för detta ändamål, då den till sin karaktär är en ytterst informationsberoende, aktivt kunskapsbildande och intensivt kommunicerande kultur.

Projektet kommer att lämna ett substantiellt bidrag till den svenska amatörvetenskapens historia, ett område som är i stort sett outforskat, men kommer också att bidra till den diskussion som förs på det forskningsområde som brukar betecknas som ”Public Engagement in Science”.  Här intresserar man sig för hur kunskaper rör sig mellan forskare och en större allmänhet och hur människors förståelse av, och engagemang i, vetenskapliga ting gestaltar sig.
Området är i huvudsak fokuserat på rådande förhållanden och man har föga intresse för historiska omständigheter. Vi menar emellertid att det historiska perspektivet är nödvändigt för att förstå den situation vi befinner oss i idag. Dessutom är man i första hand intresserad av politiskt impregnerade områden som exv miljö och hälsa, och bortser därför från andra typer av engagemang, som amatörens oförblommade kärlek till sitt vetenskapsområde.”

Spektakulärt norrsken i 360 grader

Göran Strand (Frösön, Östersund) är en av landets ledande astrofotografer och rapporterar om en fantastisk skönhetsupplevelse:
–  Natten mot den 25 oktober var jag ute för att fota lite djuprymdsobjekt när ett kraftigt norrsken inträffade. Det pågick under nästan tre timmar och jag har aldrig tidigare sett så mycket röd färg i ett norrsken.

Norrsken dokumenterade i 360 grader är inte vanliga om jag säger så. Görans bild är sammanställd av av fyra separata bilder som satts samman för att skapa en mosaik av hur norrskenet såg ut.
– Alla  bilder är tagna inom 25 sekunder.
– Stort tack till Peter Rosén på Pixmix som hjälpt mig sätta samman denna bild.
Bilden finns tillsammans med övriga i norrskenssviten på Görans förnämliga blogg http://blogg.astrofotografen.se.

Galaxkrockar förr och nu

När Onsala-astronomen Susanne Aalto (t v) gästade oss igår i ASTB, fick vi en uppdatering av kunskapen om molekyler out there och galaxkrockar, hur vanligt det är och vad vi har att vänta oss i vår (av)krok av universum när det gäller trafikolyckor, inte om fjorton dagar utan om  hundra miljoner år.
Att det forskas intensivt på området, bevisas av en dagsfärsk rapport där vetenskapare utrett takten i dessa krockar och möten i den kosmologiska världen. Med hjälp av ytterst sofistikerade simuleringsprogram och en omanalys av äldre material från HST, verkar det nu som om teori och verklighet någerlunda kuggar.

Gislaveds-andan en faktor att räkna med!

Apropå Johan Kärnfelt ovan: Gnosjö-andan känner jag ju till, men Gislaveds-andan? Den är i högsta grad en faktor att räkna med inom amatörastronomin, förstår jag av en rapport från Christian Vestergaard.
I Gislaved verkar Gislaveds Astronomiska Sällskap sen i runda slängar 30 år, och föreningen hyllar nu sin grundare, läkaren  Bo Ekström med en utställning med hans bilder, teleskop och böckep å Industrimuseet i orten.
GAS bedriver en starkt utåtriktad verksamhet och surfar som vi alla på den framgångsvåg som bl a utgår från årets Nobelpris i fysik
– Vi hoppas kunna flytta det teleskop som står ute vid observatoriet utanför Båraryd in till Gislaved för att på så sätt kunna göra det mer tillgängligt för skolklasser och andra som kan vara intresserade, sa Bo Svensson, ordförande i föreningen, i en intervju nyligen.
GAS arrangerar åtta offentliga möten per år och har ett 50-talet medlemmar.
Sällskapet har en fin hemsida, där vi kan läsa om Gislaveds egen Solar System-modell i dimensionen 1:1,5 miljarder. Modellen ligger längs cykelvägen Gislaved-Anderstorp.
Utställningen i Industrimuseet står till slutet av maj 2012.

Nya stjärnhopar i Vintergatan

Folkbokföringen i Vintergatan  blir längre och mera finjusterad hela tiden. Under jakten på intressanta objekt i närheten av Vintergatans centrum, har sydastronomer identifierat minst en ny klothop och en ny öppen stjärnhop bortom centrum.
Klothopen kallas VVV CL002 och ligger 0.7  ±  0.9 kpc från centrum, kanske den allra närmaste av alla sådana hopar.

VVV CL003 är den första öppna stjärnhopen hittad i Vintergatans skiva ”på andra sidan” ~5 kpc från Vintergatsmitten
En tredje kandidat  avförs från listan, det rör sig sannolikt om ett siktfenomen.
Ett 10-tal kandidater till är på utredning.

Trevligt veckoslut…

.. önskas. Händer något ”där ute” vet du precis var det kommer att avrapporteras.

Lämna ett svar