Hoppa till innehåll

Nr 18 2012

Lund får fint besök på försommaren:

Astronomiska Crafoord-priset till svart hål-pionjärer

Vi gör det enkelt för oss och återger rakt upp och ned vad som står på KVA:s hemsida:
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i astronomi 2012 till Reinhard Genzel, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Tyskland, och Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, USA,
”för deras observationer av stjärnbanor kring Vinter­gatans centrum, vilka påvisar förekomsten av ett supermassivt svart hål”.

Lyssna på intervju med Crafoordpristagaren Andrea Ghez (mp3)

Vintergatans mörka hjärta

Årets Crafoordpristagare i astronomi har funnit de säkraste bevisen hittills för att supermassiva svarta hål verkligen finns. I decennier har Reinhard Genzel och Andrea Ghez med sina fors­kargrupper följt stjärnorna kring Vintergatans centrum och de kom var för sig fram till samma slutsats: mitt i vår hemgalax, Vintergatan, gapar ett gigantiskt svart hål – Sagittarius A*.

Svarta hål kan inte observeras direkt – de slukar allt i sin närhet men sänder knappt ut något själva. Enda sättet att utforska dem är att se efter vilken verkan deras gravitation har på omgivningen. Genom att stu­dera stjärnornas banor nära Vintergatans centrum kunde Reinhard Genzel och Andrea Ghez och deras forskarkollegor uppskatta massan hos det svarta hålet till omkring fyra miljoner solmassor.
Sagittarius A* är vårt närmaste supermassiva svarta hål. Med denna jätte mitt i Vintergatan kan nu astronomerna undersöka gravitationen och utmana relativitetsteorins gränser.
Reinhard Genzel, tysk medborgare. Född 1952 (59 år) i Bad Homburg vor der Höhe, Tyskland. Fil.dr 1978 vid Universität Bonn, Tyskland. Professor vid University of California, Berkeley, CA, USA. Vetenskaplig chef för Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Tyskland.
www.mpg.de/463069/extraterrestrische_physik_wissM1


Andrea Ghez, amerikansk medborgare. Född 1965 (46 år) i New York City, NY, USA. Fil.dr 1992 vid California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA. Professor vid University of California, Los Angeles, CA, USA.
www.astro.ucla.edu/~ghez/

Prissumma: 4 miljoner svenska kronor per pris, dvs. totalt 8 miljoner kronor. Prisutdelningen hålls i Lund den 15 maj 2012 i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.
Crafoorddagarna 14–15 maj 2012, Lund: Prissymposier i matematik och i astronomi 14 maj och prisföreläsningar samt prisutdelning 15 maj.
PS från W-bloggsredaktören:

Matematikpriset gick till Jean Bourgain, Institute for Advanced Study, Princeton, USA och Terence Tao, University of California, Los Angeles, USA, för deras uppfinning av… multiplikationstabellen? Nej, men väl ”för deras briljanta och banbrytande arbeten i harmo­nisk analys, partiella differentialekvationer, ergodteori, talteori, kombinatorik, funktionalanalys och teoretisk datavetenskap”.

Lämna ett svar