Hoppa till innehåll

Nr 66 2012

”Våra” stjärngossar siktar mot – Kina!

Som framgår av TBO-sajten har ”våra” fjärrobserverande Värnamo-astronomer Albin Walldén och Max Nordin vunnit ett fint pris i Unga Forskares rikstävling:
Med sitt projektarbete ”Observationer av nära och avlägsna planeter” har de erövrat ett stipendium för två veckors resa till Kina och för att delta i Kinas största forskartävling för ungdomar.
Hos oss jobbade Albin och Max med att fjärrobservera asteroiden Eros  i slutet av januari. och en vecka senare  kom de till oss på TBO och utförde nya observationer på plats, denna gång av exoplaneten Wasp-33. Över 400 CCD-bilder togs i syfte att försöka detektera en ljusstyrkeminskning av moderstjärnan. Efter omsorgsfull kalibrering och fotometri kunde en ljuskurva konstrueras som otvivelaktigt visade att en exoplanet passerat.
Hatten av för grabbarna och för deras handledare hos oss, Peter Linde.
Kina-besöket äger rum i augusti. Tävlingen heter China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (deras logga nedan) och hålls i Yinchuan, i den autonoma regionen Ningxia Hui.

Under en veckas utställning får stipendiaterna tävla med sina projekt och uppleva sightseeing som ger en inblick i Kinas kultur. Efter tävlingsveckan får stipendiaterna en tids semester då de får utforska Kina tillsammans med en reseeskort.

Tornados på solen

Lars Olefeldt har uppsnappat en nyhet om att solforskare nu identiferat exempel på gigantiska tornados på solen.
Det är SDO som i Solar Dynamic Observatory som dokumenterat fenomenet, som diskuterades i går på den engelsktyska astronomträffen i Manchester.

Bakslag för astroarkeologerna:

Få ? för Ales stenar

Astroarkeologerna får klara sig utan Ales stenar. För nu har ju detta hänt, att:
Riksantikvarieämbetets sydforskare på länsstyrelsens i Skåne uppdrag har slagit fast att stenbumlingarna restes på järnåldern 600-1000 e Kr och inte har något med ett ”bronsålders-observatorium” eller en solkalender eller dylikt  att göra.
Kol 14-mätningar av material UNDER stenarna förlägger bygget till järnåldern.
Från länsstyrelsens hemsida saxas följande:
⇔ Rapporten har sammanställts av Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län.
⇔ Bakgrunden till uppdraget som gavs 2006 var att Länsstyrelsen efterfrågade ett kunskapsunderlag i samband med utredningen av ett Naturum i Kåseberga.
⇔ Målsättningen har varit att samla relevant material till grund för en fornlämnings- och forskningshistorik och en uppdatering av kunskapsläget.
⇔ En väsentlig del av källmaterialet kommer från det tvärvetenskapliga projektet Ales stenar och Kåsebergaåsen som drevs under åren 1987–2005 av professor emerita Märta Strömberg (1921-2012). Materialet i det projektet har aldrig tidigare ställts samman i sin helhet.

Några slutsatser i rapporten:

► Skeppssättningens ålder har varit
omdiskuterad: bronsålder eller järnålder? Rapporten daterar den till järnålder, 600-1000 e Kr. Dateringen bygger på kol 14-prover och jämförelser med danska skeppssättningar som dateras till 900-talet.
► Ingen av de två vanligaste hypoteserna om stenskeppets funktion, att den är en grav eller solkalender, anses tillfredsställande. De få gravspår som finns härrör från ett äldre gravfält, dessutom visar jämförelser att samtida gravar sällan förekommer inne i monumentala skeppssättningar.

► Att skeppet skulle vara orienterat efter solen är ingen självklarhet, riktningen sammanfaller med kustlinjen och Kåsebergaåsen.
► Rapporten ger inget svar på frågan om syftet med monumentet. Den hänvisar till forskning som pekar på att skeppssättningar kan ha haft flera funktioner samtidigt: kultplats, tingplats och minnesmärke (i flera andra stenskepp finns en runsten).
► Riksantikvarieämbetet föreslår att den fortsatta forskningen om Ales stenar fokuserar på platsbruk och landskapet. Arkeologiska undersökningar på omgivande platser skulle kunna belysa de sammanhang Ales stenar har ingått i.
► Ett äldre monument, en bronsåldershög och/eller långdös, kan finnas ett kort stycke från skeppssättningen. Om detta stämmer kan det innebära att Ales stenar har föregåtts av andra monument på platsen. En undersökning föreslås även av en plats en mil väster om Ales Stenar med spår av en borttagen 45 meter lång skeppssättning.
Hela rapporten går att tanka ner via länsstyrelsens sida. Gör det!

Onsalas laddade vårprogram

Under våren 2012 bjuder Onsala rymdobservatorium in till både teleskopbesök och hjärnsprängande rymddebatt. Det finns flera chanser att vara med, både i Onsala och i Göteborg under våren och hösten.
Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 17-29 april timar bl a följande:

♦ Gratisbussar till Onsala rymdobservatorium 28 april, och jätteteleskopet ALMA och dess första spännande upptäckter på Nordstan  28 april.
♦ Dessutom: ”Är våra hjärnor skapta för att förstå universum?”. En paneldebatt i Göteborg  29 april om våra möjligheter att förstå vår plats i verkligheten. Med experter från astronomin, neurovetenskapen, kulturen och religionen, ledda av kulturjournalisten Eric Schüldt.
♦ Senare i vår lockar radioastronomerna dessutom med ”Svarta hål och galaxer” ena hälften  av årets Crafoord-vinnare, Reinhard Genzel, kommer till Chalmers  för att berätta om galaxernas otroliga och mystiska svarta hål.
♦ 27 maj kan vi dessutom fira Mors dag (!) ute på Onsala.

Ur-kul med Per Ragnarson

Vår särskilde vän i Oxie, tidigare museimannen Per Ragnarson (t h) berättar att från
6 april fram till tidig höst visas en klockexpo på Trelleborgs museum och med  på ett hörn är hans fynd av 1700-talsurmakaren i Trelleborg, Bernt Olof Kjerrström och dennes ”apostlaverk”, som jag tidigare skrivit om här på W-bloggen.

Pers berättelse om hur han till sist hittade verket är som en detektiv historia som omspänner sex generationer. Men han hittade fram, och snart ska speleverket sättas igång igen. Ity:

– Efter utställningen skall det renoveras till spelande skick igen efter att ha stått tyst i över 100 år. Det är drygt 150 år sedan det lämnade Trelleborg på sin generationsvandring i urens värld. Det bör tilläggas att detta handlar om ett urmakararbete och att upphovsmannen mycket väl kunde ha försett det med tidvisare, men det ligger nog en speciell historia bakom den saken.
Här är hela sommarens program i Trelleborg::
TIDEN GÅR – Klockor och Ur från Ystad och Trelleborg. En utställning om fantastiska klockor och skickliga  urmakare, med nedslag i Trelleborg och Ystad, från 1700-talet och fram. Program:
15.4  Bedömning av ur. Bengt Svensson, urmakarmästare, kl 12-16
22.4  Seminariedag om klockor och ur. Flera föreläsare. Max 45 deltagare. 150 kr/pers
13.5  Visning  kl 14 av Per Ragnarson ”Det unika Kjerrströmska apostlaverket tillverkat i Trelleborg på 1700-talet”.
3.6    Bedömning av ur. Bengt Svensson, urmakarmästare kl 12-16  och så visar Bengt utställningen kl 14.
19.8  Bedömning av ur. Bengt Svensson, urmakarmästare kl 12-16 och så visar Bengt utställningen kl 14.
26.8  Visning kl 14 av Per Ragnarson ”Det unika Kjerrströmska apostlaverket tillverkat i Trelleborg på 1700-talet”.
9.9   De gamla urens vänner deltar med arbetande urmakare i utställningen kl 12-16

Här finns Pers  berättelse på Käglinges hemsida.

Mer ”astroarkeologi”

Amazon.com-mijardären Jeff Bezos uppges ha hittat de fem rakethylsorna som lyfte Apollo 11 på dess månfärd 1969.
Raketmotorerna ligger på drygt 5 000 meters djup och några av dem ska lyftas upp och ställas ut.

Observatoriet öppnar upp för rymdkonsten

Glöm inte påskutställningen på Tycho Brahe-obsevatoriet – med  Tora Greves inspirerande rymdtextilier och Iris Brinkborgs rymdakvareller.
Vernissage nu på onsdag 4 april kl 18-21.

SÄRSKILT VÄLKOMNA ALLA W-BLOGGSLÄSARE!

Lämna ett svar