Hoppa till innehåll

Nr 125 2012

EXTRABULLETIN:

CERN nära bekräfta Higgs-partikeln

CERN  meddelar att nånting är "på gång" vad gäller Higgs-bosonen ("Guds-partikeln"). Ett seminarium i Genève på onsdag förmiddag 4 juli väntas ge senaste up-to-date..

Huffington Post hade i dag på nätet en intressant artikel, som Bertil Falk fångat upp, och ur vilken vi saxar:

► "… they have gathered enough evidence to show that the long-sought "God particle" answering fundamental questions about the universe almost certainly does exist…"

► "… researchers at the European Organization for Nuclear Research, or CERN, aren't quite ready to say they've "discovered" the particle…"

"… the massive data they have obtained will essentially show the footprint of the key particle known as the Higgs boson – all but proving it exists – but doesn't allow them to say it has actually been glimpsed. – It appears to be a fine distinction…"

► ".. the two independent teams of physicists who plan to present their work at CERN's vast complex on the Swiss-French border on July 4 are about as close as you can get to a discovery without actually calling it one…

"… John Ellis, a professor at King's College London who has worked at CERN since the 1970s, told The Associated Press. "We've discovered something which is consistent with being a Higgs…"

► "… The discovery of the Higgs boson won't change people's lives, but will help explain the underpinnings of the universe. It would confirm the standard model of physics that explains why fundamental particles have mass. Those particles are the building blocks of the universe. Mass is a trait that combines with gravity to give an object weight…"

En toppforskare inom området säger att det är som att hitta ett fossilt fotavtryck av en dinosaurie och av detta fotavtryck dra slutsatsen att djuret faktiskt existerar.

Från CERN sändes för en tid sedan ut en pressrelease, som finns att läsa här

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

I våras skrev bl a LUM (Lunds Universitet Meddelar) om lundaprofessorn Torsten Åkeson (t v) och hans CERN-jobb inom en av de Higgins-jagande forskargrupperna inom experiment-stationen ATLAS. Åkesson har länge varit en av CERN:s och LHC-krossens verkligt tunga forskarprofiler.

Bl a stod det så här i Lena Björk Blixts LUM-artikel. Citat:

► Torsten Åkesson låter förvånansvärt säker när han uttalar sig om jakten på den omtalade Higgspartikeln. Före det pågående driftstoppet fick forskarna i december 2011 fram data som tydde på att man var Higgspartikeln på spåren. I april ska protonkollisionerna i acceleratorringen starta igen och då hoppas forskarna på resultat som bevisar partikelns existens.

– Det här året blir jätteviktigt. Om vi inte stöter på tekniska problem så kommer vi att se Higgspartikeln om den finns, säger Torsten Åkesson.

► Men varför denna jakt
på en liten okänd partikel? Varför är Higgspartikeln så viktig? Torsten Åkesson förklarar att utan Higgspartikeln fungerar inte Standardmodellen. Standardmodellen är den teori (naturlag) som fysikerna använder för att beskriva världen. Och för att teorin ska gå ihop måste det finnas ytterligare en typ av partikel med en viss massa, nämligen Higgspartikeln.

► Torsten Åkesson förklarar samtidigt
att forskarna idag tror att Standardmodellen bara är en del i en större teori som beskriver världen. Standardmodellen handlar ju enbart om den materia som vetenskapen känner till. Insikten om att det mesta av universum istället består av okänd mörk materia och mörk energi (se artikel på sidan 25) gör partikelfysiken till ett ännu större äventyr.

– Vi vet inte vad mörk materia är, vi har bara gissningar. Kanske kan vi producera det här vid CERN och upptäcka det i ATLAS, säger Torsten Åkesson.

 

Lämna ett svar