Hoppa till innehåll

Nr 172 2012

Gigantiskt hett gasmoln runt Vintergatan

En av W-bloggens minions, Christian Vestergaard, har kommit en stor nyhet på spåren, tycker jag: Att vår vintergata sannolikt omges av ett gigantiskt moln av het gas. Bl a Chandra-sonden jobbar på saken.

► Molnet, eller  halon, sträcker  sig ut 100 000-tals ljusår i världsrymden, och dess massa motsvarar ungefär samtliga stjärnors i Vintergatan.

► För astrofysikerna och för partikelfysikerna är misstanken om detta gigantiska moln av avgörande betydelse för lösningen av en kosmisk deckargåta: "the missing-baryon problem" (= vi saknar mängder av protoner och neutroner i universum – var finns de?)

► Molnets existens är inte bekräftat 100-procentigt, men astronomer och teoretiker jobbar intensivt med hjälp av röntgenkänsliga satelliter typ Chandra, ESA:s XMM-Newton och Japans Suzaku för att bestämma en del gränsvärden för molnets temp, utsträckning och massa. Att molnet finns där har kunnat bekräftas genom absorption av röntgenstarka syrejoner i Vintergatans närhet – partiklarna härrör från röntgenkällor miljontals ljusår ut i kosmos.

► Resultat: Halon har en temp på 1-2,5 miljoner grader Kelvin.

► "Varm gas"  på 100 000- 1 000 000K runt andra galaxer har tidigare konstaterats, men här talas om en häftigare variant, en "het gas" (hot gas).

Curiositys första Phobos-passage

När den lilla Mars-månen Phobos härom dan partiellt passerade över solskivan sett från ett av Curiosity-instrumentens horisont på Marsytan, blev resultatet detta:

Fantastiskt!

SN2009ip ett fall för Sherlock Holmes

Argumentet för supernovan SN2009ip och dess egentliga natur (se förra W-bloggen) böljar fram och tillbaka i astronomleden. Senast är det astronomer som med SWIFT-instrumentering menar att de inte kunnat iaktta något återuppblossande och inte heller detekterat någon röntgenstrålning.

Med andra ord:

Handlar  det verkligen om en supernovasmäll?

Var är du, Sherlock Holmes?!?

Frida Palmér-observatoriet i Halmstad

Jag har inte tänkt på det, men facta est:

Sen 2002 finns Frida Palmér-observatoriet i Halmstad – knutet till högskolan därstädes.
Observatoriet är beläget på taket av hus O, kupolen har en diametern på 2,6 m och instrumentet är ett toppmodernt datorstyrt spegelteleskop med spegeldiametern 27,5 cm och fokallängden 2,8 m.

Teleskopet är av typen Schmidt-Cassegrain .Det finns även en mängd utrustning som möjliggör studier av t.ex. solen.

Nygamla stjärnhopar

Berkeley 76, Haffner 4, Ruprecht 10, Haffner 7 och Haffner 11 har en sak gemensamt. Och rätt svar är…

.. att de utgör fem  nyupptäckta gamla öppna stjärnhopar i Vintergatans yttre skiva (i stjärnbilden Canis Major/Stora hunden). Alla är på gränsen till upplösning.

Berkeley 76 ligger åtminstone 17 kpc från Vintergatans centrum, och utgör därmed en av de mest perifera gamla öppna stjärnhopar som vi känner till.

En skånsk bokmässa till!

Lars Olefeldt tipsar om ytterligare en skånsk bokmässa, denna gång  på Kulturmagasinet vid Fredriksdal (Helsingborg) 20-21 oktober.

– Jag  ställer ut med boken om min morfar Palle Mellblom, berättar Lars – Palle var en av flygpionjären Enoch Thulins viktigaste medarbetare på flygplansfabriken i Landskrona.

Det är öppet dagligen 11-16, och det är gratis entré till bokmässan och dess olika program.

Första astrobiologi-läroboken på svenska

Grattis till vår medlem Björn Stenholm, pensionerad från NE,  gammal Knut Lundmark-pristagare, Björn som varit redaktör för den första  svenska läroboken i ämnet – astrobiologi. En rad svenska experter medverkar inom sina discipliner.

Boken Astrobiologi ges ut av Liber. Ber att få återkomma!

Ja, boken finns i en välsorterad bokhandel nära dig. Gå in och fråga, och finns den inte så visa att du är förbannad och slamra med dörren när du går.

Astronomisk turism – finns det?

Jag googlade på "astronomical tourism" och fann rentav en sida på just det temat: The Astronomical Tourist, en sajt med betoning på astronomins historia.

Förhoppningsvis blir ingen STORSVENSK förbannad för att Uraniborg och Tycho Brahe återfinns under fliken Danmark. På sitt vis stämde det ju då. Inget finns för övrigt att astroturista i Sverige enligt denna sajt. Inte heller i Polen…

Lämna ett svar