Hoppa till innehåll

Nr 14 2013

Anders Celsius: "The Science Fiction Writer"

Tack till alla i W-bloggssfären, som hjälpt till att reda ut Anders Celsius och hans "pre-science fiction"-verk Världarnas krig. Bertil Falk tände till, och mina idé- och lärdomshistoriska vänner i Göteborg och Lund, Johan Kärnfelt och Gustav Holmberg, hjälpte omedelbart till. Författaren Ahrvid Engholm var, det ska erkännas, först på plan, Ahrvid drog igång jakten, och det var så lyckosamt att han på Stockholms stadsbibliotek vid Medborgarplatsen hittade Gyllene Äpplen, vol 1 (Atlantis förlag, 1991, red Gunnar Broberg)
– Allmänt kan man säga att texten utgör en mycket kortfattad romanidé, ett  slags rapsodiskt synopsis – det anges i slutet uttryckligen att det som sägs  skulle kunna "ge tillfälle till en artig roman". Den äldre betydelsen av  "artig" är aningen dunkel för mig, men jag tror det betyder ungefär "trevlig", förtydligar Ahrvid,

Mina damer och herrar: "Världarnas krig?" av  Anders Celsius:

När astronomien bliwit så wida brakt at de blifwa försäkrade om incolarum  (invånarnas) tillstånd i Planeterna; och pysiquen så wida at man hittar på maner at fara ifrån jorden till planeterna, så begynna de at då jämwäl kriga  i luften och föra commercien och navigation på planeterne, och således at willa conquetera (erövra) hwarandra. Omsider blifwer då hela jorden considererad (ansedd) som ett helt rike emot ex. gr. (t ex) konungariket Mars. Då de sedan hitta på at giöra med hwarandra alliancer, till ex. Mercurius Venus och Tellus, på ena sidan, och på den andra sidan Mars, Jupiter och Saturnus. Men som Jupiter och Saturnus hafwa så många små konungariken conqueterade i sina satellites; så lära Mercurius, Venus och Tellus obligera (förpliktiga) incolas solen (solinnevånare) at stå på deras sida til at hålla balancen uti systemate planetorio, i stellet man nu har  Europa /oläsligt/.

Om konsten skulle stiga så högt, at man kunde få commerce med de andra systemata plantis ex. gr i Sirio; så considereras då åter wårt systeme för ett konungarike och då begynner at föra krig emellan hwarjehanda systemata, och så widare in infinitum. Men som man knapt kan fara emellan systemata på några hundra år, så bör medicine exceleras (förbättras), at folket kunna blifwa nu så gamla som i Patriarchernas tid.
Hwem trodde i förstone man skulle kunna segla i hafwet, der man ej såg något land? Hwem trodde man skulle begynna at slås i watnet? Så litet tro wi nu at folket kunna och med tiden segla och slåss i luften. Det kunde wara möjligt at alt kiött och hud wore genomskinelig. Skulle man ponera någonsteds i planeterne sådane människior och diur, så skulle det gie tilfälle til en artig Roman – Medici kunde då göra folket långlefwade
.

En tandläkare OCH amatörastronom

Jag blev lätt paff när Carl-Olof Börjeson gav mig senaste ex:et av Tandläkartidningen (nr 2 2013) i vilket  specialisttandläkaren Fredrik Erhardt och hans privatobservatorium i Sigtuna presenteras.

Fredrik är tekniskt inriktad, om jag säger så, och det återges flera av hans bästa bilder – t ex denna på solförmörkelsen 22 juli från Kina 2009:

Flera av Fredriks astrofotografiska prestationer återges här.

En hederlig astronom!

Harlow Shapley, en av 1900-talets främsta astronomer, var i yngre år verksam som kriminalreporter på tidningen Daily Sun i Chanute, delstaten Kansas,

Ett av Shapley Jr:s scoop var at han exakt återgav vad en svavelosande politisk pamp sa när denne inte trodde att han blev avhörd. Pampen blev förstås förbannad, men Shapleys tidning  ställde upp för sin unge reporter och återgav exakt vad Shapley återgivit i – stenografi. Ha!

Kometen Lemmon med svans

Rolf Wahl Olsen, bosatt i Auckland, Nya Zealand, tog denna bild på kometen Lemmon 28 januari i år.  Christian Vestergaard förmedlade. Tack, W-bloggskompis!

Förlåt, men varför händer allt roligt på södra stjärnhimlen?

Rotarian-träffen senast

Det var en kul kväll senast på TBO med Slottsstadens  rotarianer, en lunchklubb  som jag själv tillhör sen 20 år.

Rotarianerna är högst vanliga människor som kommer från olika arbetsfält, en och annan är till och med en  vanlig murvel. Det är det som är poängen med Rotary, det gränsöverskridande, en och annan astronom är också med i rörelsen. Naturvetare är inte främmande för Rotary, i torsdag var ju både Per Ragnarson och gamle fysikprofessortn i Umeå Gunnar Bäckström på plats – Gunnar är landets siste professor i det stora totalämnet "fysik". – Efter Gunnar har fysiken delats upp i ett antal underavdelningar som bekant. 

Ja och jo, det finns faktiskt en rotariansk amatörastronomiskt rörelse i världen.

Bilden på vår föreläsande astropedagog Peter Hemborg nedan togs förresten av rotarianen och kompisen Callette Terhaerdt:

Ett allmänt tips:

Vårt Tycho Brahe-observatorium står till allmänhetens förfogande. Är du, som läser detta,  med i en förening  och ni vill komma ut till oss på en visning, stjärnklart eller inte stjärnklart, så ska du veta att vi har alltid  något spännande att bjuda på.

Bråkande astronomer

När astronomer bråkar, kan  det se ut så här. Ta fram räknestickan!

60-tummaren är din!

Apropå Harlow Shapley ovan, så tycker jag det är fantastiskt: Samma Mount Wilson-instrument som han använde för att genom sina mätningar av det klotformifga stjärnhoparna visa hur solen INTE låg i Vintergatans centrum, det instrumentet står nu till allmänhetens förfogande.

Teleskopet är från 1908, och jag såg det i mitten av 1970-talet när jag gjorde min amerikanska "Grand Tour". Det var innan detta klassiska instrument kom att klassas som världens största teleskop som är ditt och mitt. Kolla gärna hur man gör för att observera med det på MWO:s hemsida.

Lämna ett svar