Hoppa till innehåll

Nr 89 2013

Tycho Brahes son ligger begravd i skånska Väsby

Stort tack till Kjell Werner, vår secretarius emeritus i ASTB, som är astronomihistoriskt intresserad och som berättar i ett mail från sommarvistet:

–  Här uppe i NV Skåne finns som ni säkert känner till en minnesplakett över Tychos son Claudius/Claus (efter en anfader på Beate Billes sida), som endast sex  dagar gammal begravdes någonstans på Väsby kyrkogård 1577. Plaketten förevisas numera endast då någon kyrkorepresentant är närvarande.

– Baksidan bär spår av geometriska figurer och användes möjligen av Tycho i något beräkningssammanhang?, undrar Kjell W.

Frågan gick förstås till Klas Hyltén-Cavallius som kan historien och som berättar att vi nog alla sett tavlan tidigare, nämligen under den stora Tycho Brahe-utställningen på Nationalmuseet i Köpenhamn.

– Det brukar sägas att det som finns på baksidan är ristade skisser till något instrument eller någon instrumentdetalj. 

Klas hänvisar också till vad Wilhelm Norlind skriver i sin stora Tycho Brahe-bok (s 51):
"Mässingstavlan har från början varit avsedd för gravering på båda sidorna, men framsidan blev därpå slipad och använd för inskriptionen, baksidan förblev däremot oslipad."
Det är hos Norlind  vi möter den rörande historien om Claudius eller Claus (född "filiola naturalis"), som pojken döptes till och som Tycho aldrig fick se. Tycho, "bondeplågaren",  älskade verkligen sina barn, och tragedierna sökte honom ofta, som vi vet, och naturligtvis hans Kirstine.

Tack via Kjell W till Elsa-Kerstin Norberg, diakon i Väsby församling, som fotograferat/nedtecknat minnestavlan i Väsby kyrka den 26 juli 2013 – Tychos barn och modern Kirstine bodde under denna tid på Tågalycke gård.

Översättningen:

Här vilar fridfullt i sin lilla kista Claudius, som i livet ej hade ro
på hela jordens krets,
En gång lät honom naturen framträda på jorden och tillstadde honom att
vara där ovan blott 6 dagar. Måtte han i späd ålder fri från jordisk besmittelse,
utan hämmande tyngd gå till himlen, varest han ut i stället för knappt  tillmätta dagar är
delaktig i evignattens tidsrymder och jublar i besittning av ostörd frid.

Dog i Herrens år 1577
den 7 januari.
Född den 2:dre i samma månad.

Då vi födas börja vi dö,
då vi dö födas vi.

Åt sin lilla älskade son Claudius, som han ej sett, reste Tycho
Brahe denna sten till minne av hans hädanfärd till evigheten.

Kloka gubbar skriver klokbok

Gösta Gahm, astronom, och Lars Kristoferson, plasmafysiker, har samsat sig kring boken Jord Vatten Luft Eld (förlag: Carlsons), och det är ett nöje att följa dem i elementens spår. Även det femte, själva kvintessensen, finns med och diskuteras. Allt på ett lättsamt, nyfikenhetsretande och roligt sätt.

Tack till Gösta Gahm, vår tidigare ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet, som även hinner berätta festliga minnen från sina egna studier för Bertil Lindblad, Stockholmsprofessorn,  och för hans sidor om en annan Lindblad,  Bertil Anders Lindblad, ASTB:s legendariske sekreterare men framför allt en av efterkrigstidens främsta meteorforskare, knuten till Lunds observatorium.

✔ Bertil Anders mer än anade genom sina mångåriga studier att jordatmosfären "andades" i takt med den 11-åriga solcykeln, och han fick ju faktiskt  få vara med om hur satellitutforskningen bekräftade hans jordbundna studier. Dessa fokuserades till Perseiderna, meteorsvärmen som är aktuell nu i augusti. Bertil Anders var pionjär på Råö med sina radarobservationer under 20-30 år av stjärnfall.

✔ Bertil Anders stora upptäckt var att när solen är lugn når stjärnfallen djupare ner i atmosfären än när solen är aktiv. Detta förklaras med att luften på hög höjd värms upp mer och expanderar vid maximum då också solens röntgenstrålning tilltar. Allt detta påverkar meteoriternas uppträdande, kunde Bertil Anders tidigt påvisa. En teori som en del forskare vägrade tro på, men som de sen fick erkänna.

✔ Detta är verkligen en klokbok med många sympatiska sidor och synpunkter på människans situation på denna planet här och nu. Och att dessa glada pensionärsnaturvetare dessutom vill vara en smula privata och humoristiska talar ytterligare till bokens fördel. Jag gillar även porträttet av Hannes Alfvén, som skymtar fram, Alfvén vars centrala teorier om universum kanske har kullkastats men som trots det gett upphov till begrepp som Alfvénvågor och mycket annat. Det är inte dåligt av en "loser"!?!

Rar bild i IBL-arkivet

Det finns massor av intressanta astronomiska bilder i Bildbyrån IBL:s arkiv, Ljungbyhed. Peter Modie, skaparen. låter mig botanisera som jag vill och senast sände han mig denna bild.

Var kan detta meridianteleskop finnas? Jag är osäker. Någon?

BBC och ljusets hastighet

BBC Two har ett fantastiskt webarkiv, som bl a innehåller en fyraminuters film i vilken Brian Cox, den unge professorn, visar hur Ole Rømer mätte ljushastigheten med hjälp av Jupiters månar.

Tack till Carl-Olof Börjeson för tipset.

Fatalt….

Lars Olefeldt har hittat detta suveräna feltänk i Svenska Dagbladet:

”Hans upptäckt var lika banbrytande som Copernicus teori om solsystemet och Newtons om graviditeten eller Darwins utvecklingslära.”

Leve den tid då vi murvlar hade korrekturavdelningar!

Trojaner i andra planetvärldar

Trojaner i exosystem – why not? Saken utreds här.

Hoppet står till det ymniga Keplermaterialet, som lär sysselsätta exoforskarna i en generation framöver.

Jorden (och månen) hallååå, hallåååå!

NASA har senaste tiden släppt ett par  bilder på "dubbelplaneten" jorden-månen, dels sedd från Saturnussonden Cassini 19 juli i år…

.. dels samtidigt från Messengersonden, Merkurius utforskare:

Det är denna typ av bilder som ger… PERSPEKTIV!!!!.. på tillvaron. Någon däremot?

Tycho i romantiskt skimmer

Tycho Brahe fick inleda dagens blogg, han får också avsluta den. Denna underbara ohistoriska bild av Tychos upptäckt av "De nova stella" ingick i en av Camille Flammarions böcker i slutet av 1800-talet.

Det finns väl minst fem fel i bilden – jag vill veta vilka. En bok kommer i förstapris till den som innan nästa blogg (kommer i veckoslutet) hittar de flesta och kan argumentera för saken. (Maila mig på ulf.r.johansson@telia.com)

Lämna ett svar