Hoppa till innehåll

Nr 103 2013

Hänt på Malmö museum:

Vetenskapshyllan invigdes idag

Kul för oss – kul för malmöborna. Kul för alla med naturvetenskapligt intresse!

I dag (31.8) invigde Malmö museums chef Göran Larsson den så kallade Vetenskapshyllan på Teknikens och Sjöfartens hus (gamla Tekniska museet) – en avdelning med tyngdpunkten på Tycho Brahe, Mårten Triewald och det interaktiva väggplanetariet kallat Stjärnrummet. Plus senaste nya inom nanotekniken.

Göran harangerade sina medarbetare, inte minst intendenten  Eva Björklund, och sponsorerna och uttryckte också en förhoppning om gott samarbete med oss via vår astropedagog Peter Hemborg. Samarbetet har redan börjat så smått.

En del unga och ännu fler äldre – en ASTB-ordförande, en astropedagog, en W-bloggsredaktör – var på plats, från Lund bl a några vänner från Fysicum inklusive legendaren Skotte Mårtensson.

Nova Del 2013 i infrarött

Flera rapporter har dykt upp om observationer av Delfinen-novan i infrarött.

Runes bästa bilder (1)

När vi genomförde höstens första ASTB-möte i torsdags, telefonintervjuades vår nestor Rune Fogelquist, 89, i Mariestad av W-bloggsredaktör´n: Rune fick berätta om några av sina bästa bilder från sina olika observatorier som han drivet under ett lång och framgångsrikt amatörastronomisk liv.

En del av dessa bilder framtagna i mörkrum innan digitalteknikens intåg, ska vi syna i kommande bloggar. Vi börjar med Runes flotta bild på M33, spiralen i stjärnbilden Triangeln:

–  M33 fotograferade jag med själva teleskopet, min 38 cm reflektor, i teleskopets primärfokus. Teleskopets brännvidd krävs för de detaljer som bilden visar.

M33 är en klassisk spiral, interagerar med M31 (Andromedagalaxen) och ingår i den lokala galaxhopen. Avståndet är knappt 3 miljoner ljusår.
Det var i denna spiral som Adrian van Maanen trodde sig se egenrörelser, som, om de stämde, hade kullkastat galaxteorin. Men Knut Lundmark, vårt sällskaps stiftare, satte sig i månader och synade van Maanens plåtar och kom fram till att egenrörelserna var chimärer.
Även Hästhuvudnebulosan i Orion är dokumenterad med Runes 38 cm:s teleskop.
 
Om hästhuvudet berättar Rune:
– Bilden på Hästhuvudnebulosan är ljusskadad och jag visar den för att demonstrera  vilka bildfel man kan råka ut för  – i detta fall instrålning i teleskopet under exponeringen  och vad det ledde till för åtgärd.
På mötet berättade Rune om hur svår bilden var att ta. Orion ligger hos oss nära horisonten och teleskopets position blir också nästan parallellt med horisonten vilket gör att artificiellt ljus från omgivningen lätt hittar in i optiken.
Fler Rune-bilder i nästa blogg!

Män är från Mars –  det är kvinnor också!

En matig rapport om att vi alla har vårt ursprung som "marsianer" har fiskats upp av Bertil Falk.

Steven A Benner, verksam på ett forksningsinstitut i Gainesville, Florida, presenterade tankegången på den stora Goldschmidt-konferensen i Florens, Italien, nyligen.  Rubriken löd: "Planets, Minerals and Life’s Origin".

Benner är en rolig forskare, som ofta syns i diskussionerna (t ex om arsenikbaserat liv), och här tvekar han inte att lyfta fram  den så kallade tjära-paradoxen, "The Tar Paradox", att organiska molekyler lämnade till sig själva borde bana väg för asfalt i stället  för den darwinistiska evolutionen.

Gaia har anlänt

För några dagar sen transporterades mänsklighetens mest sofistikerade stjärnpositionsbestämmare Gaia  till Franska Guyana från Toulouse, Frankrike. Från ESA-basen i Kourou ska sonden skickas upp senare i år.

Gaia kommer att kunna kartlägga och skärskåda ungefär en procent av Vintergatans alla stjärnor (1 000 000 000…) men också jaga stjärnor i en av solens Lagrangian-punkter (L2), upptäcka nya asteroider, exoplaneter, supernovor med mera. Gaia fungerar som en gigantisk notvarp i solsystemets och Vintergatans djup.

Notabelt är att det var en rysk kärra, en maffig Antonov 124, som flög Gaia över Atlanten, och det blir också en rysk raket Soyuz-STB/Fregat-MT som ska placera Gaia i dess bana så småningom.

Bra fråga…

I ett av den mästerlige skådisen Morgan Feemans vetenskapsprogram i tv ställdes den kluriga frågan:

– Skapade Gud evolutionen?

Solen mitt i debatten

Flitige nyhetsjägaren Lars Olefeldt har hittat en tysk sajt, som diskuterar den heta frågan ifall förändringarna i klimatet är kopplat till solen eller en följd av mänskliga ingrepp.

Mycket är tro, mindre är vetande, och det är bara att låta forskarna fortsätta att mäta, mäta, mäta. Helst bör det ju ske utan hänsyn till politiker och anslagsbeviljande myndigheter.  Som medborgare kan vi ju bara inta en attityd (även till FN:s lätt skandalomsusade klimatpanel): Skepticism och att fundera själv.

Just nu diskuteras dessutom bland fackastronomer  ifall solens magnetfält är på väg att slå om polerna.

På den tyska sajten hävdas att vi är på väg in i en liten femhundraårig istid. Och global warming förklaras som – ganz tot!

Fa´n tro´t!

Ny solgranne har hittats!

Ett forskarteam rapporterar om upptäckten av en ny brun dvärggranne till solen. Den har fått betecknignen VVVBD001, spektraltypen är L5 ± 1 ("unusually blue dwarf") och den ligger på ett avstånd av 17.5 ± 1.1 pc.

Ingen variablitet har noterats de senaste två åren.

Strängt taget

Från den alldeles fantastiskt trevliga cartoon-sajten xkcd – "a webcomic of romance, sarcasm, math, and language" – lånar vi med upphovsmannens stilla gillande denna stränga kommentar:

Lämna ett svar