Hoppa till innehåll

Nr 86 2018

Nu har det hänt igen:

Amatörastronom upptäckte okänd galax

Det blir mycket om amatörer i detta helgnummer av  W-bloggen, för nu har det hänt igen: Att en amatörastronom har upptäckt en tidigare okänd galax!

Historien är denna. 2016, i september, granskade den italienske amatören Giuseppe Donatiello tidigare tagna långa exponeringar av trakterna i närheten av Andromedagalaxen, och han upptäckte nära Mirach (Beta And) en svag dimfläck som ingen annan uppenbarligen sett tidigare. Teleskopet som brukades var en refraktor, 127 mm. Högst normal amatörapparatur.

Donatiello1_discovery-300x299[1]

Upptäckarbilden från 2016. Galaxen syns som en dimfläck mitt i bilden. Foto: Giuseppe Donatiello

Donatiello publicerade sin bild på Facebook, där astronomen David Martinez-Delgado såg den. Tider bokades in på det italienska 3,58-meters teleskopet Telescopio Nazionale Galileo och 10,4-meters teleskopet på Gran Telescopio Canarias på La Palma. Jätteteleskopen konfirmerade Donatiellos upptäckt och galaxen kallas nu Donatiello 1.

Om galaxen vet vi följande:

* Att den är en sfärisk dvärggalax i likhet med många motsvarande minigalaxer i Vintergatans och M31:s närhet. Ingen stjärnbildning försiggår längre.

* Att avståndet ligger någonstans i spannet 8,1-11,4 miljoner ljusår, alltså utanför den lokala gruppen.

* Att galaxen sannolikt interagerat med NGC 404, som ligger bara 200 000 ljusår bort från den nu upptäckta galaxdvärgen.

Donatiello1_deep_imaging-1024x491[1]

KLICKA upp bilderna på din skärm. T v foto från det italienska teleskopet, t h foto från La Palma-bjässen.

Den vetenskapliga rapporten återfinns här – med Donatiello som en av medförfattarna.

Donatiello är rikt representerad på nätet med fantastiska bilder. Surfing rekommenderas!

Nya Telescopium

Trevliga, läsvärda inslag i årets fjärde nummer av SAAF-organet Telescopium: Porträttet av Timo Karhula och Peter Roséns/Lars Zetterlunds genomlysning av vad duktiga amatörer faktiskt kan rota fram i Orionnebulositetens stjärnbildningsområden. Och det är inte lite. Proplyder t ex.

Jag brukar säga att skillnaden mellan vissa amatörer och yrkesastronomerna är hårfin. Framför allt kan amatörerna – stjärnbilderna!

Vem var Wirtanen?

Nu när komet 46P/Wirtanen är på gång (se förra W-bloggen), ställer vi (= Christian Vestergaard och övertecknad) oss frågan vem var Carl Alvar Wirtanen? Namnet låter misstänkt finskt men Wirtanen var amerikan, född 1910 i Kenosha, Wisconsin,  och knuten till Lick-observatoriet i många år. Bl a deltog han i ett stort projekt för mätning av svaga stjärnors egenrörelser med galaxer som fasta referenspunkter.

Wirtanens komet upptäcktes 17 januari 1948 på Lick och var ju tänkt, från början, att vara måltavla för Rosetta-sonden.

Carl A. Wirtanen (1)

​Bildkälla: springer.link

Wirtanen, som efter pensioneringen var en idog fritidsseglare i Monterey-bukten, gick ur tiden 1990. 

Wirtanen var i ungdomen amatörastronom och slipade sina egna speglar. Han lockades till astronomin av en förutseende violinlärare, som tog honom till ett observatorium. Där sa det – klick!?!

Pelikanens HH-objekt imponerar

Hans Hilderfors förnämliga bild på Nordamerikanebulosan och Pelikanen OCH Herbig-Haroobjektet HH555 i pelikanens "nacke" imponerar på alla. Scrolla ner till förrförra W-bloggen!

Gösta Gahm, vår pensionerade professor i Stockholm som sysslar just med de tidiga stjärnbildningsprocesserna,  tycker Hans bild är fenomenal.

IMAGE finns, finns inte, finns… inte?

Historien om hur en amatörastronom vid namn Scott Tilley i början av 2018 återfann den sedan flera år försvunnna NASA-sonden IMAGE berättas här.

Återupptäckten grusades av att signaler från sonden försvann igen, men sen hittades på nytt. Och tystnade. En märklig historia!

Amatörer på obsis-besök

Allmänheten, inte minst amatörerna, har alltid varit välkomna till våra observatorier för att lära, inspireras och tjusas. Outreach var tidigt en av yrkesastronomernas grenar, även om det finns berömda fall där en och annan förnäm professor även i vårt eget land ville vara i fred från den störande allmogen.

Så fungerar det inte längre. Det finns ju numera även förslag om att outreach-verksamhet ska vara meriterande t ex vid sök av tjänster.

An-engraving-of-A-party-of-amateur-astronomers-at-the-Great-Melbourne-Telescope-in-the

'A party of amateur astronomers' vid Great Melbourne Telescope, publicerad i Australasian Sketcher 13 June 1874. Bildkälla: Museums Victoria

Lämna ett svar