Hoppa till innehåll

Nr 49

Tycho-medaljen till Lyon-forskare

Inom ASTB delar vi årligen ut våra Tycho-diplom till välförtjänta medlemmar. Den fina Tycho Brahe-medaljen, däremot, delas ut av EAS (European Astronomical Society) och har för 2019 tilldelats Lyon-astronomen, prof Guy Monnet.TychoBraheMedal[1]

Medaljen går till forskare som i Tychos anda stått för viktiga bidrag till astronomins teknik- och instrumentutveckling.

Monnet har bl a utvecklat helt ny 3D-spektroskopi för visuella och infrarödkänsliga teleskop.

EAS-nyheten återfinns här.

EAS kommer från och med 2020 även att dela ut ett Fritz Zwicky-pris för insatser inom astrofysik och kosmologi.

Ny lundateori om asteroidbältets uppkomst

Lundageologen Paula Lindgren är en av medförfattarna till en hyperintressant rapport i Nature Astronomy, där det diskuteras ifall en del asteroider i vårt inre solsystem ursprungligen uppstod långt ut i Kuiperbältet för omkring 4,6 miljarder år sedan. Asteroiderna transporterades inåt till följd av förändringar i gravitationen när Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus bildades.

Fokus ligger på kolisotopförhållandet 13C/12C i Tagish Lake-meteoritens moderasteroid (typ D) och det faktum att moderasteroiden bestått av 13C-rik koldioxidis från kometvärlden och inte kan ha haft organiskt ursprung.   

Detta insisterar vi på att få höra av Paula på ett ASTB-föredrag i höst!

photo_paula_lindgren_0[1]

Paula på LU:s geologihemsida.

Två stillbilder med djup

Två av 1900-talets fysiklegender och platser där deras närvaro fortfarande känns av:

Carl-Olof Börjeson har fångat fasaden på Niels Bohrs eget institut i Köpenhamn…

IMG_0456 (1)

Foto: COB

… och här har vi platsen på Helgoland, där Bohr-eleven Werner Heisenberg värkte fram kvantmekaniken en morgon på 20-talet vid sin sommarstuga:

werner_heisenberg1[1]

Bildkälla:tyska Wikipedia

Bägge platserna är historiska och fyllda av dramatik. Efter Bohrs flykt från tyskockuperade Danmark hösten 1943, togs institutet över av tyskarna en tid.

Efter kriget använde britterna Helgoland som mål för flottans kanoner och risken att ön helt hade pepprats sönder och sjunkit i havet var stor.

Bohrs och Heisenbergs  relation var som en berg- och dalbana. Under kriget var relationen oerhört ansträngd, ett Köpenhamns-besök av Heisenberg spökar den dag som är i berättelsen (som även blev succépjäsen Copenhagen),  Bohr misstänkte med rätta att Heisenberg höll på med den tyska atombomben och gillade absolut inter att hans forne elev och vän så blint trodde på en tysk seger i kriget.

Tack till Peter

Vår ordförande Peter Linde har lagt ner ett gigantiskt arbete på att uppgradera och säkra våra hemsidor inklusive W-bloggen. Stort tack, Peter!

Besök på zoo

Tack till Lars Olefeldt, som inte tar semester i år heller utan fortsätter att göra fynd i vår cyberrymd:

r641vc6bes731 (1)

Lämna ett svar