Hoppa till innehåll

Nr 3 2020

Årets första Mt Hindby-news:

Delfinnebulosan infångad

Hans Hilderfors rapporterar att han 4 januari fångade in Sh2-188 aka Delfinnebulosan.

– Delfinnebulosan är en något ovanlig, mycket ljussvag planetarisk nebulosa (PN) i stjärnbilden Cassiopeia. Den betraktas som ett av de mer extrema exemplen på interaktionen mellan PN och det interstellära mediet (ISM). Den är som brukligt i grunden nästan cirkulär till formen men centralstjärnan rör sig snabbt i riktning mot ”Delfinen”.

– Den expanderande gasen från centralstjärnan kolliderar med det interstellära mediet och gasen lyser starkare i centralstjärnans rörelseriktning på grund av ett ”chockvågsfenomen”.

För den intresserade har Hans  bifogat en artikel från 2006 som beskriver en ”triple-wind model” som förklaring till utseendet på Sh2-188.

Som vanligt råder vi läsaren – klicka upp bilden på din skärm eller app.

Sh2-188_final (1)

Foto: Hans Hilderfors

– När nebulosan först observerades på 1950-talet trodde man att det rörde sig om en emissionsnebulosa och Stewart Sharpless infogade den därför i sin katalog över Hα-regioner. På 60/70-talet ändrades tolkningen till att det var en supernovarest. På 80-talet gjorde nya mätningar att uppkomsten bedömdes bero på massförlust från en stjärna till det ISM, således en planetarisk nebulosa.

– Åldern uppskattas till 7500 år och avståndet från oss till 710 ljusår.

– Bildbearbetningen var krävande på grund av att Sh2-188 är ljussvag. Ytljusstyrkan enligt Stellarium är, om det stämmer, ynka 29,7 mag/arcsek^2  vilket jag antar är de bakre svagare partierna. Bildsignalen låg endast marginellt över brusnivån trots relativt lång exponeringstid.

Bildfakta:     Datum: 2020-01-04,   Plats: Trädgård i Malmö

                   Optik:  Refraktor 130mm  f/4,5

                   Kamera: Monokrom CCD med filterhjul

                   Exponering:   Hα  26 x 600s,  OIII  12 x 600s,   RGB  32 x 30s vardera

                    Summa exponering: 7h 24min

                   Bildfält:  56´ x 45´  med norr uppåt och öster till vänster

 Notera Hans exponeringstid: Drygt 7 timmar!?!

Lämna ett svar