Hoppa till innehåll

Nr 8 2020

Fritjof Capra besöker Sverige

Astronomer är dåliga på att prata om annat än ”det yttre universum”, som går att mäta och väga.  Det inre universum är en annan femma – det lämnar utrymme för djupa tankar om tillvaron, filosofi, religion, vad du vill. Några har faktiskt lyckats – framgångsrikt – kombinera både forskning och religion – jag tänker på vår egen Knut Lundmark, på  Bengt Gustafsson i Uppsala, på pulsarupptäckaren Jocelyn Bell Burnell (kväkare) och på en viss fysiker i Lund som gärna var/är kyrkvärd i Domkyrkan. Alla inom naturvetarfacket är inte som Richard Dawkins, ”det finns ingen Gud och Richard Dawkins är hans profet”.

Ännu har ingen naturvetare gett svar på frågan på vad meningen är med livet.

Låt oss stanna där.

Vidare i texten:

Det är klart ”man” har läst Fysikens Tao av Fritjof Capra för länge, länge sen. Nu kommer, tipsar Jesper Sollerman oss, denne legend till Sigtunastiftelsen för att samtala på temat ”Kan systemtänkande lösa globala problem?”
Utgångspunkten är följande: 

Foto: Cirone-Musi

* Den stora utmaningen idag är att skapa hållbara samhällen som inte negativt påverkar naturens förmåga att upprätthålla liv. För detta krävs ett mer övergripande ekologiskt systemtänkande, och fysikern och systemteoretikern Fritjof Capra har länge arbetat med att utforma en teori för detta.
* Han menar att vi måste betrakta världen som ett nätverk av relationer, snarare än som en maskin. Capra kommer i detta seminarium att presentera ett sådant systemtänkande som integrerar livets biologiska, kognitiva, sociala och ekologiska dimensioner till en teori som förenar materia, liv och medvetande. Han kommer också att diskutera några sociala och politiska konsekvenser av ett sådant perspektiv. Framför allt hur det ska hjälpa oss att hantera de globala kriser som vi och planeten står inför.

* Capra poängterar att alla problem är sammanlänkade och beroende av varandra och därför måste lösas tillsammans. Vi måste ersätta vår fokusering på en kvantitativ tillväxt till ett mer kvalitativt ekologiskt växande som harmoniserar med livet i övrigt.
* Fritjof Capra är författare till ett flertal uppmärksammade böcker, såsom The Tao of Physics (1975), The Web of Life (1996), och The Science of Leonardo (2007). Han är också medförfattare tillsammans med Pier Luigi Luisi till den tvärvetenskapliga kursboken, The Systems View of Life (2014).
I samverkan med Agora for Biosystems och Fetzer Institute
***  Intresserade ska vet att arrangemanget äger rum 14 mars, Sigtunastiftelsen, Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna. Kostnad 245 SEK.

***  Kolla Sigtunastiftelsens hemsida för mer info.

Tre galaxer krockar

Att två galaxer krockar är väl ok, men tre? Det händer naturligtvis oftare än vad vi tror – just nu är det fallet med NGC6240 som fått astronomernas ögon på sig.

Nu visar det sig (med hjälp av en cocktail av instrument) att tre galaxer verkligen är på väg att kollidera, galaxkärnorna i det södra paret ligger bara 198 pc från varandra, och förutsättningen för att vi ska få tre svarta hål som går ihop till ett och som orsakar maffiga gravitationsvågor en gång i framtiden kan naturligtvis  inte uteslutas. Rapporten noterar att de oundvikliga kollisionerna kommer att leda till ” the loudest sources of gravitational waves in the mHz regime”.

Rapporten här: https://www.aanda.org/component/content/article/185-highlights/highlights-2020/1768-ngc-6240-a-triple-nucleus-system-in-the-advanced-or-final-state-of-merging


 

Lämna ett svar