Hoppa till innehåll

Nr 12 2020

Den deformerade Betelgeuse

Senaste nytt om Betelgeuse: Den röda jättestjärnan har kraftigt förändrats, vilket förklarar ljusminskningen sedd från oss jordbor.

Betelgeuse har hittills, berättar ett ESO-mess, förlorat 36 procent av sitt ljus jämfört med normalläget (vad det nu är). Med hjälp av jättemaskinen Very Large Telescope med specialinstrumentering har ESO-astronomerna fångat in det aktuella skeendet.

Stjärnan tycks ha deformerats under processen, och två hypotester har lyfts fram: Att yttemperaturen sjunker till följd av ”exceptional stellar activity” eller att stoft, damm, slängts ut från stjärnan mot oss.

Spännande är det, även om ESO-astronomerna ber oss  dämpa supernova-spekulationerna en smula. Tids nog sprängs Betelgeuse, men det kan ta hundratusentals år.

Förändringen på Betelgeuse är tydlig här på en dokumentation med hjälp av instrumentet SPHERE på ESO:s Very Large Telescope. Bildkälla: ESO/M. Montargès et al.

Skillnaden mellan december 2019 och januari 2019. Bildkälla: ESO/M. Montargès et al.

VISIR-instrumentet på VLT visar i infrarött det gigantiska stoftet  runt Betelgeuse i december 2019. Stjärnan har maskats av optiska synbarhetsskäl – den lilla pricken i mitten är Betelgeuses yta, som har en storlek ungefär motsvarande Jupiters bana. Bildkälla: ESO/P. Kervella/M. Montargès et al., Acknowledgement: Eric Pantin

Lämna ett svar