Hoppa till innehåll

Nr 22 2020

Skrämmande vackert men framför allt – skrämmande!

Tack till Hans Hilderfors, som tipsar om en vimeo-film med titeln Lost in  light från Californien som tar fasta på vår vackra stjärnhimmel och hoten mot våra möjligheter att se allt detta vackra.

Filmen är på knappt tre minuter.

”När Örebro besegrade Stockholm och Göteborg i kampen om tiden”

Historia Nu-podden återger ett matigt samtal mellan Urban Lindstedt, Johan Kärnfelt och Gustav Holmberg om Johans och Gustavs förnämliga bok Tid för enhetlighet: Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige.

Ett riktigt härligt gammaldags upplysande ”pratprogram”!

Lundmark i fokus

Från W-bloggsvännen,  prof em Kalevi Mattila i Finland kommer två intressanta fotografier:

I det första (från Turku Universitets arkiv) sitter i mitten Knut Lundmark, vid svenska flaggan. Bredvid honom sitter Veikko A Koskenniemi (1885-1962), berömd författare och litteraturforskare som även innehade rektorstjänsten vid unga Turku Finska Universitet 1924-32.

Både Kalevi och jag själv undrar var Lundmark-vännen Yrjo Väisälä håller hus, men stolen mitt emot Lundmark är tom. Fotografens! Gissningvis är det Väisälä som tagit bilden.

Vi tror att fotografiet är från 1950 +/- ett-två år. Någon däremot?

Ytterligare ett foto med Lundmark, tillsammans med Per Collinder och Jaakko Tuominen. Året är 1934, bilden från LUB. Om Tuominen vet Kalevi att berätta att han hade studerat hos Väisälä men ville efter magisterstudium fortsätta med astrofuysik. Efter två år i Heidelberg och två år hos Svein Rosseland i Oslo, följde doktorsdisputationen 1937 i Helsingfors varpå han så småningom blev ”extraordinarie personlig professor” 1951. Kalevi lärde känna honom på 1970-talet.

– I detta foto står herrarna förmodligen vid ett trianguleringstorn på ett högt ställe, passande för ett observatorium. Vet inte om platsen är nära Jävan där det nya teleskopet ställdes upp 30 senare.

Lundmark-dagarna inställda

Och apropå Knut Lundmark meddelar våra unga vänner inom Astronomisk Ungdom att vårens upplaga av de inspirerande Knut Lundmark-dagarna i Lund är inställda pga Corona-spridningen.

Förhoppningsvis kan dagarna genomföras till hösten.

Tunga stjärnors skapande

Senaste nytt om LHA 120-N 150, som är en del av Tarantel-nebulositeten i Stora Magellanska molnet, finns här i en relis från Hubble-gänget. Fokus är på massiva stjärnors tillkomst.

LHA 120-N150 är en del av den stora Tarentel-nebulosan 160 000 ljusår bort – i Stora Magellanska molnet. Bildkälla: ESA/Hubble, NASA, I Stephens

Lämna ett svar