Hoppa till innehåll

Nr 76 2020

Vår fascinerande historia nu universitetsämne

Våra astronomihistoriska vänner Johan Kärnfelt och Gustav Holmberg, bägge knutna till Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion i Göteborg, kan summera sommarens specialkurs för astronomihistoriskt intresserade studenter:

* Distansundervisningen  gick mycket bra och förhoppningarna om en ny omgång nästa sommar finns.

* Ordet till Gustav:

– Jo, Johan Kärnfelt och jag har i sommar hållit i en distanskurs i astronomihistoria på Göteborgs universitet. ”Från kaos till kosmos: astronomins historia” heter den och har genererat intresse: entusiastiska studenter, mängder med sökande varav många inte kunde beredas plats!

– Vi siktar på en fortsättning nästa sommar.

– När jag jobbade i Lund höll jag i en astronomihistorisk kurs tillsammans med Lennart Lindegren, men det är länge sedan och jag misstänker att det här är en av få, om inte den enda, kurserna i astronomihistoria vid svenska universitet.

Två kämpar inom vår astronomihistoriska disciplin -Johan t v, Gustav t h. Bildkälla: Fb/privat

* Kursen siktade på att ge en grundläggande orientering i astronomins vetenskapshistoria liksom för hur astronomins världsbild utvecklats i västerlandet men också koppla samman hur astronomins förändring i samspel med andra delar av det västerländska samhället. Alla relevanta fakta om kursen  återfinns här.
7,5 högskolepoäng låg i potten.

* Det är ett mycket trevligt initiativ som tagits i Göteborg, grattis till det, och det är ju som det står i ”programförklaringen” så att vår fina vetenskap
är en av de vetenskaper som betytt mest för formandet av den västerländska världsbilden. Astronomins historia relateras till tekniska, kulturella och samhälleliga utvecklingar samt filosofins och vetenskapernas förändrade förutsättningar under 2 500 år.

* Jag vet en astronomihistorisk stöt som gläds i sin himmel över göteborgarna och han heter Knut Lundmark.

* När man söker på nätet så hittas en del (= få) astronomihistoriska kurser i världen, men på våra breddgrader är detta projekt helt unikt.

”– När jag jobbade i Lund höll jag i en astronomihistorisk kurs tillsammans med Lennart Lindegren, men det är länge sedan och jag misstänker att det här är en av få, om inte den enda, kurserna i astronomihistoria vid svenska universitet”.

Replik från Jesper Sollerman, SU, 26.8:

Det tror jag inte:
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/14217/37238
Stockholm har naturligtvis en sådan. Undertecknad är lärare på denna sedan länge (>15 år).   Ursprungligen tror jag den skapades av Ulf Sinnerstad, men det var Jan Schober som undervisade på den under många år. Jan startade även upp en kurs i Etnoastronomi, men den har inte återuppstått efter hans pensionering..

Maria Sundin har ju en liknande, även den i Göteborg?

/

Jesper Sollerman

Lämna ett svar