Hoppa till innehåll

Nr 112 2020

Tips i jultider: Bertil Falks svenska sf-historia nu komplett

Tredje delen av vår science fiction-expert Bertil Falk och hans svenska sf-historia sen Hedenhös till millenieskiftet har nu kommit, och därmed är denna unika svenska sf-historia komplett. Detta är den första stora genomgången av dess hela historia från 1600-talet fram till idag. En historik som också tjänar som lexikon.

Ur förlaget (Aleph Bokförlag) och dess pressrelis saxar vi:

”Detta tredje och avslutande band behandlar perioden från 1970-talet till millenniets början. 60-talets hippieromantik och flower power började ersättas av mörkare tongångar. Överbefolkning ansågs hota planetens överlevnad, medvetandet om miljöförstörelse växte sig starkare. Rymdfärder var nu en del av den mediala vardagen, fastän NASA övergav sina månfärder. Inspirerat av datorutvecklingen och IT gjorde cyberpunken och ”virtual reality” sitt inträde i litteraturen. Och i symbios med internet och nya trycktekniker började småförlag växa fram och frodas som aldrig förr.

Foto: Cecilia Falk

Detta storverk har under många år efterforskats och skrivits av Bertil Falk (född 1933), själv en levande legend inom svensk fantastik. Det var han som 1969 återupplivade Jules Verne-Magasinet, som några år senare övertogs av Sam J. Lundwall. Han debuterade som författare redan 1946 i Stockholms-Tidningen med sf-novellen ”Tripp i rymden”. Som journalist arbetade han sedan vid bland annat Kvällsposten och på TV3:s nyhetsredaktion i London. År 2016 rönte han stor uppmärksamhet i Indien genom sin bok Feroze — the Forgotten Gandhi.”

INNEHÅLL — Faktasier under 70-talet — Med styrfart in i 80-talet — Det sublima 1990-talet — Ett nytt sekel — Appendix — Register — Index

Lämna ett svar