Hoppa till innehåll

Nr 4 2021

TBO: Hård satsning på de yngre årgångarna

Covid har inte knäckt vår verksamhet för de unga generationerna. Två exempel på det:

På måndag 25 januari 2021 med start klockan 19.00 kommer det att vara möjligt att vara med på ”En resa i rymden” för barn med familjer, tipsar vår astropedagog Peter Hemborg på Tycho Brahe-observatoriet.

Vi kommer att sända direkt och via Zoom. Om du vill vara med, så anmäl dig till Peter Hemborg eller Olle Frykstam, så skickar de en Zoom-länk.

Adresserna är: Peter astropedagogen@tbobs.se och Olle olle@frykstam.se 

Samtidigt noteras att även de ambitiösa gymnasieprojekten dragit igång med hjälp av det fjärrstyrda teleskopet. Info här på observatoriets hemsida.

Här händer mycket!

Ordf Peter Linde passar på att på hemsidan även briefa intresserade lärare:

* Fjärrobservationer med Tycho Brahe-observatoriets teleskop kan göras över hela Sverige, enda förutsättningen är att man har en dator med tillgång till Internet. Vi erbjuder i första hand två former av observationer, enstaka gruppobservationer och projektarbete-baserade observationer.

* En gruppobservation innebär vanligen att en observationskväll (kanske 2-4 timmar) bokas in i förväg av en lärare. Med tanke på väderförhållanden kan det vara lämpligt att även boka en eller två reservkvällar.

* Observationerna sker i ’realtid’, dvs gruppen (läraren) styr teleskopet och dess kamera direkt. På själva observatoriet finns samtidigt en handledare som övervakar observationerna. Handledaren står hela tiden i kontakt med den observerande gruppen, antingen via telefon eller via Skype. Han/hon kan ge råd under själva observationerna men läraren bör i förväg ha planerat observationerna på lämpligt sätt, gärna i samråd med handledaren.

* En trevlig pedagogisk poäng ur lärarens synpunkt kan vara att koppla den använda datorn till en projektor så att flera personer (elever) lätt kan följa observationerna.

Gamla obsis ett steg närmare – vad?

Jag har lovat säga något på kommande ASTB-möte om planerna på Gamla obsis i Lund. På Lunds kommuns hemsida kan alla läsa följande, att redan 14 december 2020 tog kommunstyrelsens arbetsutskott detta beslut i enlighet med kommunkontorets förslag:
att fastställa koncept ”pedagogisk upplevelsemiljö och café” som
inriktning för utvecklingen av Observatoriet
att hos servicenämnden beställa en fördjupad utredning kring
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra verksamhet i Observatoriet i
enlighet med inriktningsbeslutet hos servicenämnden
att avsätta 500 000 kr för utredningen från kommunstyrelsens
reserverade medel för lokaler och
att förklara idétävlingen avslutad.

Detta blev också kommunstyrelsens beslut på senaste januarimötet men kompletterat med ytterligare information och en kort historisk tillbakablick, som är värd att upprepa:

Våren 2018 arrangerade Lunds kommun på uppdrag av kommunstyrelsen en idétävling om vad det gamla observatoriet i Stadsparken skulle kunna användas till. En mängd idéer kom in till kommunen, som via en utsedd jury valde ut tre förslag. Dessa jobbade sedan en arbetsgrupp vidare med.

2019 återremitterade kommunstyrelsen ärendet till kommunkontoret för att utreda om eventuellt Statens fastighetsverk skulle kunna ta över byggnaden. Statens fastighetsverk svarade dock att det för tillfället inte finns intresse att förvärva endast observationsbyggnaden. För att stycka av och sälja fastigheten krävs bland annat en ändring av nuvarande detaljplan.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att fastställa konceptet ”Pedagogisk upplevelsemiljö och kafé” som inriktning för utvecklingen av Observatoriet. Detta var ett av förslagen som kom fram i idétävlingen. Kommunstyrelsen har också beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att, som inriktning på den pedagogiska verksamheten, särskilt utreda möjligheten till pollinatorium och/eller innovationsmuseum om innovationer från Lund, samt undersöka möjligheterna för extern medfinansiering för dessa förslag.

Eftersom Observatoriet är en gammal byggnad med stora renoveringsbehov krävs fördjupad utredning kring nödvändiga åtgärder för att möjliggöra verksamhet där. Kommunstyrelsen har därför beslutat att beställa en sådan utredning från servicenämnden till en kostnad av 500 000 kronor. Med detta är också idétävlingen officiellt avslutad.

Ett av de första fotona på färdigbyggda observatoriet i Stadsparken. Året var 1867 och fotograflegenden Georg Gleerup var plats med sin daguerrotypuppställning. (Tack till Christian Vestergaard för fyndet.)

Grodynglen i Kuskens stjärnbild

Härom kväll, när det var stjärnklart, passade Hans Hilderfors på att ta denna bild. Den föreställer IC 410 aka Sharpless 2-236 aka Grodyngelnebulosan.

– Det är en stjärnbildande emissionsnebulosa på avståndet 12 000 ljusår i Kuskens stjärnbild. Jag har exponerat sammanlagt 6 timmar med R,G,B, Hα samt OIII-filter för att få fram denna färgsammansättning på bilden. Samma optik och kamera som tidigare.

Bildfältet är 40′ x 30′.

Spännande adress för VP Harris

Helt enligt traditionen kommer USA:s nya vice president Kamala Harris med man att flytta in en bostad som tillhör Naval Observatory i Washington.

Om VP Harris vill får hon säkert kika i 26-tummaren med vilken Asaph Hall upptäckte Mars två månar.


Lämna ett svar