Hoppa till innehåll

Nr 18 2021

Vårhälsning från ”Mt Hindby”

Hans Hilderfors gläder oss med denna värmande solstudie i Halfa (datum: 17 mars):

BLÅS upp bilden på din skärm och zooma gärna protuberanzsen uppe t v ungefär kl 11.

Bakom denna i alla avseenden lysande bild ligger 1600 exponeringar varav de 100 bästa valdes ut för vidare bearbetning.

Stjärn- och planetmusik i radion

Jesper Sollerman tipsar om P2-programmet senaste lördan 13.3 med musik och rymd i skön symbios (”Högtflygande toner”).

Spelas enklast upp här.

? och ! kring en Frida-skulptur

Våra vänner på astonomiska institrutionen gillar idén om en Frida Palmér-skulptur i Stadsparken/Observatorieparken i Lund.

Men: Vår em lundaprofessor Dainis Dravins erinrar om, apropå förra W-bloggen, att det kanske inte blir så lätt med en eventuell Frida Palmér-skulptur i Observatorieparken, Lund.

Området, byggnader plus park, är nämligen K-minnesförklarade.

– Bortsett från rent statykonstnärliga frågor, så är det så att Gamla observatoriet och Observatorieparken är kulturminnesskyddade och man får därför inte bygga till eller bygga om, vilket rimligen också måste gälla uppförandet av nya statyer. 

– Dock finns det ett aber: före Institutionens flytt till nya astronomihuset stod bysten av Tycho Brahe uppställd i parken strax söder om gamla observatoriebyggnaden.  Denna byst flyttades med till nya institutionen vilket gav upphov till protester från kommunen men eftersom flytten råkade ha gjorts strax innan det blev en formell K-märkning, ledde det inte till någon rättsprocess.  Möjligen skulle man kunna hävda att ett återuppförande av en staty på samma plats skulle kunna vara förenligt med det kulturhistoriska?

Ingemar i Skånskan

Ingemar Lundström porträtterades 17.3 i Skånska Dagbladet över ett helt uppslag.

Ingemar är i dag ordförande för PRO i Eslöv, Eslöv som är en av landets jämförelsevis astronomitätaste städer.

Bild från Ingemars facebook-sajt.

Citizen science utreds

Om det EU-finansierade Citizen Science/Medborgarfoskningsprojektet CS-track tipsar Mirja Markkula via sin finska kontakt Julia Kokkonen (forskningsassistent, Jyväskylä universitet, Finland).

– Vi söker nu amatörer, volontärer och andra aktiva medborgare som på ett eller annat sätt deltagit i medborgarforskningen. Det kan varit genom att samla in och undersöka prover, deltagit i rapportering av observationer, datainsamling eller planering och organisering av olika projekt och kampanjer.

– Med enkätsvaren som grund kan vi sedan skapa en heltäckande bild över hela medborgarforskningsfältet. Dessutom ger enkäten användbar information rörande medborgarforskningsdeltagarnas inlärningsmetoder och sedvanor.  

Webbenkäten finns här: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9dc6f1d5-b702-4d76-ba25-81b564aed477?displayId=Fin2176007&surveyLocale=sv

Länk till projektets hemsida:https://cstrack.eu/

Om ni har några frågor eller funderingar angående webbenkäten så kontakta oss på cstrack@jyu.fi

Hälsning från Antarktis till ASTB-kidsen

– Det är inte varje dag man får vykort från Antarktis. Men det var precis vad som hände. Sandra Lindqvist, vår Sandra, var med på Nasagruppens och Obsgängets möten för att uppmärksamma förra måndagens (8.3) upplaga av Internationella kvinnodagen och kvinnor och astronomi, berättar Peter Hemborg.

– Sandra fick kontakt med Meriem Chadid, astronom, som arbetar med och på ett observatorium på Antarktis. Merieme blev så glad över att få en hälsning från Sandra; lycklig när hon upptäckte att vårt observatorium var uppkallat efter Tycho Brahe. Hon hade nämligen döpt sitt barn till – just det – Tycho. Merieme skickade också, här medlagda, vykort från Antarktis med en speciell hälsning till våra barn och unga.

Lämna ett svar