Hoppa till innehåll

Nr 35 2021

FRB 20200120E:

En hemlighetsfull gåta inbäddat i ett mysterium

Vad sägs om en snabb radioblixt (FRB, Fast Radio Burst)) i form av en magnetar som ligger inuti en klotformig stjärnhop som i sin tur ligger inbäddad i en granngalax, M81? Det är ungefär som Churchills berömda uttalande om Sovjet, ”en gåta inlindad i ett mysterium inbäddat i en hemlighet”.

Lika fullt handlar upptäckten av FRB 20200120E om just detta, en upptäckt med flera Chalmersforskare involverade. Franz Kirsten är förstanamn på rapporten, som bygger på samverkan mellan en rad radioteleskop inklusive tyska Effelbergs 100-meters disk.

Himlakroppen ligger fyrtio ggr närmare andra kända FRB i vårt utomgalaktiska universum.

Beskuren ill från rapporten.

Tack för tipset till Jesper Sollerman, vår Stockholms-professor och ledande supernovaexpert, som påpekar att fenomenet inte identifierats av Palomars sökprogram efter så kallade transienter, supernovor främst.

Det spännande är att detta är en ung kraftigt magnetiserad neutronstjärna i en gammal klothop, och det finns naturligtvis en uppsjö teorier bakom. Är FRB 20200120E ett resultat av en ackretionstimulerad kollaps av en vit dvärg? Ett binärt kompakt stjärnpar som gått ihop? Pulser från en millisekundsnabb pulsar? Nånting annat?

Hela rapporten A repeating fast radio burst source in a globular cluster”återfinns här.

Lund och Ideon siktar högt

Tack till Tomas Diez som härom dan lyssnade på ett hyperintressant Ideon Innovation Days-möte på temat Lund, raketvetenskap och rymden (The Future – Rocket Science?) – med Christer Fuglesang som introduktör.

ESA BIC (ESA = vår europeiska rymdorganisation) är ett försök att knyta ihop framkantsforskning och teknik med BIC som i Business Incubator, där även Lunds kommun är en medspelare.

Föredragshållarna här.

Larsson-Leander ihågkommen

1961 invaldes Gunnar Larsson-Leander (då observator, senare professor) i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Nu har hans långa liv (1918-2020) och karriär skildrats i ett flersidigt bidrag i Fysiografiska Sällskapets Årsbok, författat av prof em Dainis Dravins.

Dainis vittnar om Gunnars inomvetenskapliga insatser (variabler, kometen Arendt-Rolands antisvans, solförmörkelsen 1947 m m) men även om hans breda populärastronomiska verksamhet, till vilket bl a hörde ordförandeskapet i vår egen förening ASTB.

GLL på sin 100-årsdag. Foto: Peter Linde

Extra kul att Dainis berättar om tillfället när GLL fick första ”upplagan”, 1987, av Knut Lundmark-priset och högtidligt lovade att prissumman skulle gå till prenumerationer av diverse astronomiska tidskrifter, inte piptobak, piperökningen som var hans stora last.

Gymnasister på hugget

Gymnasieungdomarna Clara Oelker och Elliot Pedley har skrivet ett fantastiskt ambitiöst gymnasiearbete på temat Att observera en exoplanet:
HAT-P-33 b – fastställande av existens och radie
.

Arbetet (33 sidor!!!) är resultat av samarbete med vårt Tycho Brahe-observatorium och fjärrteleskopet därstädes. Handledare har varit Peter Linde och ute på TBO hjälpte Tomas Diez till.

När man läser ett så här grundligt genomarbetat gymnasiearbete undrar man kort och gott: Vad månde bliva av dessa ungdomar?

HST:s senaste superbild

Från Hubble-teleskopet alltid något nytt och häpnadsväckande, senast en studie av den lätt förvridna galaxen NGC 2276 i stjärnbilden Cepheus.


Lämna ett svar