Hoppa till innehåll

Nr 42 2021

Bengt Gustafssons senaste bok

Jesper Sollerman tipsar om Bengt Gustafssons nyaste bok Vägvisare mot det okända (Fri Tanke), som svarar på frågan hur man som ung och ännu oerfaren forskare ska navigera i den akademiska miljön.

Bengt Gustafsson är ju professor emeritus i Uppsala och har ägnat en stor del av sitt liv åt forskning, undervisning och handledning.

Vägvisare mot det okända följer han en föreställd forskarbana, från barndomens nyfikna experimenterade till universitet och vidare in i tiden som doktorand och etablerad forskare. På varje steg jämför Gustafsson med sina egna erfarenheter och minnen. Boken synar forskarlivets villkor i dag, påminner om vad forskning en gång var och bidrar som ett underlag till diskussionen om vad den i framtiden skulle kunna vara.

På nätet återges ett ”Läsprov” i vilket Bengt Gustafsson berättar om sin egen väg till stjärnorna, hur ett barndomsminne av stjärnhimlen helt överväldigade honom. Citat:

Långt efter detta kom jag att läsa en dikt i Pär Lagerkvists bok Aftonland som beskriver en liknande upplevelse och kände igen mig. Dikten slutar: »Men när jag gick och satte mig på min pall långt borta från de andra
var jag inte längre något barn.«

Det var inte bara en bävan inför natthimlens skönhet utan också en känsla av att vara utlämnad, och inordnad, i något oerhört.

Trevligt nog slår Gustafsson även ett slag för poeten Werner Aspenströms astronomiska diktning.

Mysteriet med SS Cygni

Jag ska inte påstå att jag förstår mig på vad som ligger bakom dvärgnovan SS Cygnis beteende, som fascinerar så många amatörastronomer. Kanske rör det sig om ett eftersläpande magnetiskt fenomen i den ickestabila ackretionsdisken kallat ”hysteres”. Ljuskurvemässigt samverkarar en vit dvärg, en större massgivande grannsol och systemets ”hot spot” (punkten för materiemötet mellan utflödet från den normala stjärnan och disken).

En astronomisk rapport resonerar kring hysteres-hypotesen.

Senaste nytt sammanfattas mycket bra i Telescopium nr 2 2021 – ASTB:aren Magnus Larsson är en av de flitigaste SS Cyg-observatörerna i dag på våra breddgrader vilket bevisas av hans imponerande antal bidrag till variabelsektionen inom SAAF.

Lämna ett svar