Hoppa till innehåll

Nr 60 2021

Oborstade slyngelgalaxer!

Från Lunds universitet har denna artikel av Johan Joelsson dykt upp. Rubriken ”Lundaforskare har kartlagt hur obstinata ungdomsgalaxer växer upp och mognar”.

Simuleringsbild föreställande galaxers utveckling.

Genom en superdatorsimulering kunde forskarna komma fram till sina resultat. BILD: LUNDS UNIVERSITET

Med hjälp av en superdatorsimulering har ett forskarlag lyckats följa en galax utveckling under 13,8 miljarder år. Studien visar hur unga och kaotiska galaxer, tack vare interstellära frontalkrockar, med tiden mognar till stabila spiralgalaxer, som exempelvis Vintergatan.

Efter big bang för 13,8 miljarder år sedan var världsrymden ett veritabelt vilda västern. Galaxer kolliderade. Stjärnor bildades i en rasande takt inuti enorma gasmoln. Men efter några miljarder år av interstellärt kaos började de anarkistiska galaxembryona bli mer stabila för att med tiden mogna till välordnade spiralgalaxer. Exakt hur denna utveckling gått till har länge varit en gåta för världens astronomer. Men i en ny studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, har forskare i Lund lyckats bringa viss klarhet i frågan.

– Med hjälp av en superdator har vi skapat en högupplöst simulering som ger en detaljerad bild av en enskild galax utveckling sedan big bang. Simuleringen har gett oss en rad nya insikter i hur spiralgalaxer som Vintergatan kan ha kommit till, säger Oscar Agertz, astronomiforskare vid Lunds universitet.

I studien har astronomerna, med Oscar Agertz och Florent Renaud i spetsen, utgått från Vintergatans stjärnor. Stjärnorna fungerar som tidskapslar som skvallrar om svunna epoker och den miljö de en gång bildats i. Deras positioner, hastigheter och halter av grundämnen kan därför, med hjälp av datorsimuleringar, hjälpa oss att förstå hur vår egen galax bildats. Det är också i Vintergatans stjärnor som tecken finns på hur de vilda unggalaxerna för tio miljarder år sedan påbörjade sin utveckling till lugna spiralgalaxer.

– Vi har upptäckt att när två stora galaxer kolliderar kan en ny skiva bildas runt den äldre, tack vare enorma flöden av stjärnbildande gas. Vår simulering visar att den gamla och nya stjärnskivan långsamt växte ihop under flera miljarder år. Något som inte bara resulterade i en stabil spiralgalax, utan även stjärnor med liknande beskaffenheter som i Vintergatan, säger Florent Renaud, astronomiforskare vid Lunds universitet.

Bild på galaxer i universum.

En kompakt grupp av interagerande galaxer som kan motsvara det kaos som rådde i tidiga universum. FOTO: NASA/ESA, AND THE HUBBLE SM4 ERO TEAM

De nya resultaten kommer att hjälpa astronomer att tolka nuvarande och framtida kartläggningar av Vintergatan. Studien pekar i en ny forskningsinriktning där samspelet mellan stora galaxkrockar och hur spiralgalaxers skivor bildas kommer att bli central. Forskarlaget i Lund har redan påbörjat nya superdatorsimuleringar i samarbete med forskningsinfrastrukturen PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

– Genom den aktuella studien och våra nya datorsimuleringar kommer vi att få fram en mängd information som gör att vi bättre kan förstå Vintergatans fascinerande liv sedan universums begynnelse, säger Oscar Agertz.

Förutom Lunds universitet har University of Surrey deltagit i arbetet.

Studien publiceras som en tredelad artikelserie i juninumret av den vetenskapliga tidskriften Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

PS. Noteras bör att även vår styrelseledamot i ASTB Nils Ryde är en av författarna.

Närstudie av solfläck

Hans Hilderfors har gjort ett ”försök” till avbildning av en liten solfläck, AR 2859,  i hög upplösning.

Fotograferad i ”vitt ljus” med ett Baader AstroSolar filter kombinerat med ett Baader solar continuum filter.

– Man ser tydligt det celliknande mönstret på solytan, så kallade granulationer, som omger solfläcken. Solfläckens struktur framgår också tydligt.

Hans tog bilden innan vi i förra veckan kunde njuta av solforskaren Dan Kiselmans direktsända zoommöte från det svenska solteleskopet på La Palma.

Lämna ett svar